FAQ Kostnadsfri fotografering
Kostnadsfri Barnfotograf, Fotograf Marie Pedersen, Norrköping

Vanliga frågor

–Kostnadsfri barnfotografering


Hur många bilder får jag välja mellan?

Generellt genereras 4 bilder per 5 minuter bokad fotograferingstid. Avvikelser kan förekomma.


Jag har fler än 4 barn. Kan inte vi boka?

Kontakta mig direkt på kontakt@fotografmariepedersen.se med information om barnens åldrar så jag kan hitta en lämplig tidsåtgång för era barn. Syskonbild är däremot begränsad till 4 barn då fler barn kräver en annan studiouppsättning än vad jag använder vid min kostnadsfria fotografering. Man behöver då boka en ordinarie fotografering.


Du tog en bild som inte finns med bland mina urvalsbilder. Hur kommer det sig?

Jag tar alltid fler bilder än vad jag behöver för att sedan kunna välja bort bilder där barnet ex blundar eller gör någon knepig min. Det kan även vara av fototekniska anledningar en bild väljs bort, ex oskärpa eller att en förälder råkat skymma en blixt. De bilder som slutgiltigen finns i albumet är resultatet av mitt urval.


Kan jag inte få se de bilder du valt bort ändå alternativt byta ut en bild i mitt album mot en annan?

Nej. Vid en kostnadsfri fotografering redigeras ett begränsat antal urvalsbilder och det är dessa man får välja på. Önskar man många urvalsbilder rekommenderar jag att boka en ordinarie fotografering med upp till en timmes forotgraferingstid. Antalet redigerade urvalsbilder på en timme ligger då runt 20-25 stycken. Ordinarie prislista och villkor ordinarie fotografering gäller.


Jag skulle vilja ha min bild retuscherad. Går det?

Utgångspunkten är alltid att det som finns vid fotograferingen även finns på de färdiga bilderna. Hudretusch gör jag generellt endast om man på förhand specifikt bett om det. Förutsättningen för retuschen är då att ex skrapsåret sitter på ett okomplicerat ställe som är lättretuscherat. Det jag däremot gör med alla bilder är att se över uppenbart störande och i ögonfallande snor, dregel, fläckar/hål på kläder eller hårstrån. Justeringar görs dock endast under förutsättnng att retuschen är enkel.


Jag skulle vilja göra en förändring av en bild som redan finns i mitt album, går det?

Generellt sett inte. Förutom den tid förändringen i sig tar så sköter Skolfotoweb min albumadministration. Detta innebär att förändringar medför administrativa merkostnader. Är förändringen väldigt viktig går det att begära en offert.

Hur länge finns bilderna kvar i mitt album?

Bilderna finns kvar hos Skolfotoweb i ett år från att de först publicerades.


Kan jag beställa ett format som inte finns i webshoppen?

 Ja. Kontakta mig med artikelnummer på aktuell bild och du får ett kostnadsförslag baserat på  ordinarie prislista (om formatet ej kan göras tillgängligt via webshoppen.)Villkor ordinarie fotografering gäller


Vilka kan beställa ur webalbumet?

Du väljer själv vilka du vill dela dina inloggningsuppgifter med. Alla du delar dem med har möjlighet att själv gå in och lägga en beställning.


Varför är bilderna gryniga i albumet?

I webalbumet visas bilderna lågupplöst och vattenstämplade. Detta för att minska risken för bildstöld. Bilderna du beställer kommer från högupplösta filer och är helt utan vattenstämplar.

Copyright © Marie Pedersen All Rights Reserved